dimarts, 5 de juny del 2018

Recuperem el blog!

Doncs sí, recuperem el blog de la Colla Jove Xiquets de Vilafranca.

Intentarem comunicar, des de la colla, tot allò que cal que hagi de ser explicat amb prou anàlisi i profunditat que defugi la brevetat d'un tweet, d'un post al Facebook o d'una imatge a Instagram. A més, estarà enllaçat directament des de la web de la colla.

Com sempre, será un blog no personalista, que donarà veu pública a la colla a través de la seva Junta Directiva, òrgan de representació triat per l'Assemblea General de socis i sòcies. Tanmateix, escrits personals de castellers de la colla poden ser penjats al blog, sempre amb la validació de l'equip directiu en quan a què aporti quelcom interessant i sigui respectuós amb tothom.

Esperem cumplir els objectius marcats i dotar de més comunicació, clara i transparent, de la colla envers la societat.

Anem amunt!


Junta Directiva
Colla Jove Xiquets de Vilafranca